završni rad
Izrada aplikacije za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Damir Šušak (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu