specijalistički diplomski stručni
Destinacija Varaždinske Toplice - izazovi i prilike

Lidija Zorman (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu