specijalistički diplomski stručni
Udio i značaj žena u menadžmentu turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Ana-Marija Makarić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu