specijalistički diplomski stručni
Trendovi gastroturizma u Hrvatskoj i svijetu

Valentina Dugi (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu