specijalistički diplomski stručni
Utjecaj tjelesnih aktivnosti na šećernu bolest

Tihana Platužić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu