završni rad
Web aplikacija za vođenje poslovanja i izdavanje računa

Dean Novak (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu