specijalistički diplomski stručni
Upravljanje ljudskim resursima na Olimpijskim igrama

Goran Rakić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu