završni rad
Obraštaj invazivne vrste raznolike trokutnjače na agregatu biološkog minimuma Hidroelektrane Dubrava od 2015. do 2016. godine

Hrvoje Kavran (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu