završni rad
Primjer iskorištavanja nusproizvoda peradarske farme u bioplinskom postrojenju "Eko Kotor"

Sara Fundak (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu