specijalistički diplomski stručni
Razvoj team buildinga i turističke destinacije na primjeru Accredo centra

Sara Križaić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu