završni rad
Turistička animacija u hotelima u Republici Hrvatskoj na primjerima hotela na Jadranu - usporedba i analiza

Ivana Lukić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu