završni rad
Web MVC aplikacija 'Praćenje rada vodnih pumpnih stanica'

Nino Šupljika (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu