završni rad
Marketing turističke destinacije na primjeru Austrije

Ena Hirš (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu