završni rad
Radioaktivni otpad na odlagalištima otpada i njegovo zbrinjavanje

Marin Novak (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu