završni rad
Uređenje klizišta na lokalnoj cesti uz potok Gradiščak

Patricija Peršak (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu