završni rad
Procjena utjecaja zahvata na okoliš kao instrument zaštite okoliša u Varaždinskoj županiji

Filip Roginek (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu