specijalistički diplomski stručni
Sportski meneđeri i njihova uloga u sportu

Margareta Pofuk (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu