završni rad
Utjecaj hidroenergetskih objekata na okoliš

Lorena Prikratki (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu