specijalistički diplomski stručni
Učinci implementacije poslovne etike na primjeru hotelskog lanca

Alenka Polanec (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu