završni rad
Primjena objektno relacijskog povezivanja u okviru web aplikacije za opis sadržaja kolegija na platformi ASP.NET Core

Marin Barišić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu