završni rad
Dimenzioniranje uspornih nasipa potoka Trnave

Petra Turković (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu