završni rad
Odlagalište električnog i elektroničkog otpada i njegovo zbrinjavanje

Marko Kozar (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu