završni rad
Analiza provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom u Međimurskoj županiji

Eva Cerković (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu