specijalistički diplomski stručni
Značaj medija kao posrednika između poslovnih subjekata i njihovih budućih zaposlenika - primjer Međimurskih novina

Martina Korent (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu