završni rad
Etično ponašanje menadžera u 21. stoljeću

Livija Faić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta