specijalistički diplomski stručni
Djelovanje udruga na području grada Đurđevca

Matija Bažulić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu