specijalistički diplomski stručni
Uloga Hrvatske gorske službe spašavanja u percipiranju Hrvatske kao sigurne turističke destinacije

Bojan Petrinović (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu