završni rad
Turoperatori u Republici Hravtskoj

Josip Matić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta