specijalistički diplomski stručni
Mala obiteljska poduzeća i neprofitne organizacije u sektoru turizma - primjer Međimurske županije

Nikola Sakač (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu