završni rad
Turistička ponuda Gorskog kotara

Tajana Klobučarić (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta