završni rad
Interpersonalna komunikacija

Ana Mihin (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta