završni rad
Organizacija i sustav natjecanja sportskog plesa

Leana Dugi (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta