završni rad
Modeliranje i implementacija baze podataka za potrebe praćenja Erasmus razmjene studenata

Patrik Grof (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Računarstvo