završni rad
Tehnike skeniranja računalne mreže na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Marijan Adamović (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Računarstvo