specijalistički diplomski stručni
Sportska rekreacija za osobe starije životne dobi

Natalija Tuksar (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu