specijalistički diplomski stručni
Utjecaj politika na sport i sportske događaje

Ivana Brlek (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu