završni rad
Uloga poslovne komunikacije u organizaciji

Ksenija Anderlin (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta