undergraduate thesis
Bon ton in business communication

Magdalena Sabolčec (2015)
Polytechnic of Međimurje in Čakovec
Management of tourism and sport
Metadata
TitleBonton u poslovnoj komunikaciji
AuthorMagdalena Sabolčec
Mentor(s)Ksenija Pletenac (thesis advisor)
Abstract
U radu je prikazan bonton u poslovnoj komunikaciji. Komunikacija je neizbježna u svim sferama ljudskog života pa tako i u poslovnom okruženju. Dobra komunikacija u organizaciji rezultat je boljeg poslovanja te međuljudskih odnosa. Komunikacijom se prenose željene informacije, putem određenih komunikacijskih kanala, do primatelja informacije. Poslovna komunikacija dijeli se na internu i eksternu komunikaciju. Interna komunikacija označava komunikaciju unutar organizacije dok eksterna označava komunikaciju sa klijentima, odnosno poslovnim partnerima. Komunikaciju u organizaciji čine dva sustava: mreža formalne i mreža neformalne komunikacije. Mreža formalne komunikacije realizira se kroz vertikalnu i horizontalnu komunikaciju. Prikazan je komunikacijski proces, tj. kako poruka putuje od pošiljatelja prema primatelju. Elementi komunikacijskog procesa su: pošiljatelj, primatelj, poruka i medij. Oblici komunikacije su verbalna i neverbalna. Verbalnu komunikaciju čine pisana i usmena, a neverbalnu tumačenje neverbalnih znakova i odašiljanje neverbalnih znakova. Kako je komunikacija složen proces, potrebno je razviti dobru strategiju. Četiri su temeljna elementa uspješne strategije: strategija komunikatora, strategija publike, strategija kanala i strategija poruke. Unutar komunikacijskog procesa poruke se mogu iskriviti zbog komunikacijskih zapreka. Zapreka u komunikaciji je sve što sprečava da poruka bude prenesena, primljena i shvaćena. Lošom komunikacijom može doći do sukoba u organizaciji. Sukob je situacija u kojoj dvije ili više osoba želi ostvariti svoj cilj, a budući da svaka doživljava samo jedan cilj kao moguć, drugu osobu doživljava kao prepreku. Sukobi se dijele na vertikalne i horizontalne, međugrupne i međusobne te konstruktivne i destruktivne. Najpoznatija metoda rješavanja sukoba je Thomas-Killmanova metoda koja razlikuje pet različitih načina rješavanja sukoba, ovisno o tipu sukoba i tipu osobnosti. Poslovni bonton može se definirati kao skup općeprihvaćenih pravila ponašanja. Bit je bontona da se usvoje pravila i standardi do te razine da postanu dio našeg normalnog ponašanja. Dobro poznavanje pravila ponašanja igra važnu ulogu u poslovnoj karijeri, pomaže zadržati poslovni odnos, što je u poslovnom svijetu prijeko potrebno. U radu je opisano na koji način se upoznaje, pozdravlja i predstavlja, kako oslovljavati osobe u poslovnom okruženju, kako se ponašati u određenim situacijama kao što su poslovni ručak, poslovni sastanak i poslovni domjenak. Također je opisana kultura telefonskog i pisanog komuniciranja i primjeren način odijevanja. U radu je definirana poslovna etika i etički kodeks. Na primjeru tvrtke "Hrvatska pošta" prikazan je etički kodeks kojeg se moraju pridržavati svi zaposlenici.
Parallel title (English)Bon ton in business communication
Committee MembersNevenka Breslauer
Damira Đukec
Ksenija Pletenac
GranterPolytechnic of Međimurje in Čakovec
Lower level organizational unitsManagement of tourism and sport
PlaceČakovec
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional Study programe Tourism and Sport Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel keywords (Croatian)komunikacija organizacija sukob poslovni bonton etika etički kodeks
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:733990
CommitterMaja Bregović