undergraduate thesis
Stakeholders in construction projects to the current croatian regulations

Mirjana Gerenčir (2015)
Polytechnic of Međimurje in Čakovec
Sustainable development
Metadata
TitleSudionici u građevinskim projektima prema aktualnoj hrvatskoj regulativi
AuthorMirjana Gerenčir
Mentor(s)Ratko Matotek (thesis advisor)
Abstract
U radu je prikazana aktualna zakonska regulativa, koja se odnosi na sudionike u gradnji, njihove obveze i odgovornosti kao i međusobni odnosi u građevinskim projektima u Republici Hrvatskoj. Isto tako su obrađeni i organizacijski modeli samih sudionika te odnos organizacije koja upravlja projektima gradnje prema ostalim sudionicima. Prikazana je uloga i odgovornost voditelja projekta te područje upravljanja građevinskim projektima, koje se po prvi puta spominje u zakonskoj regulativi 2008. godine. Od donošenja prvog krovnog zakona, koji uređuje područje graditeljstva, 1992. godine u modernoj Hrvatskoj pa sve do danas, bila su uočena loša ili nedovoljno jasna rješenja koja su težila promjenama. Aktualni Zakon o gradnji (Narodne novine – u tekstu NN, br. 153/13) uređuje projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevina te provedbu upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranje temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta propisanih za građevine. Isto tako se uređuju odnosi između investitora, projektanta, revidenta, izvođača i nadzornog inženjera koji ujedno imaju i odgovornosti u vezi zakonitošću i tehničkim aspektima gradnje. Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) dano je značenje ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) uvodi se potpuno novi položaj ovlaštenih voditelja građenja i radova. Cilj ovog rada je prikazati dosadašnju i aktualnu regulativu u Republici Hrvatskoj, koja se odnosi na sudionike u gradnji te njihova uloga, obveze i odgovornosti u građevinskim projektima te naročito danas u području održivog razvoja.
Parallel title (English)Stakeholders in construction projects to the current croatian regulations
Committee MembersSarajko Baksa
Vladimir Križaić
Ratko Matotek
GranterPolytechnic of Međimurje in Čakovec
Lower level organizational unitsSustainable development
PlaceČakovec
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Theory of Law and State
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional Study programe Sustainable development
Academic title abbreviationbacc. ing. evol. sust.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel keywords (Croatian)zakon građenje gradnja projekt organizacija sudionik
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:865758
CommitterPetra Horvat