završni rad
Sudionici u građevinskim projektima prema aktualnoj hrvatskoj regulativi

Mirjana Gerenčir (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj