završni rad
Razvoj i njegovanje organizacijske kulture

Monika Jurić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta