završni rad
Asertivna komunikacija i komunikacija u timu

Nikolina Smrtić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta