završni rad
Zadruge kao potencijal razvoja

Martina Korent (2014)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta