specijalistički diplomski stručni
Lječilišni aspekt zdravstvenog turizma u Hrvatskoj

Teuta Musliu (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta