završni rad
Emocije kao čimbenik ponašanja potrošača

Nikolina Šoš (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta