završni rad
Upravljanje marketingom u turističkoj destinaciji

Lidija Zorman (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta