specijalistički diplomski stručni
Specifičnosti neprofitnih organizacija s posebnim osvrtom na udruge

Marija Vugrinec (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta