specijalistički diplomski stručni
Sustav nagrađivanja u sektoru turizma

Marija Živčec (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta