završni rad
Sportski menadžment kroz studiju slučaja Real Madrida

Hrvoje Medak (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta