specijalistički diplomski stručni
Obrazovanje zaposlenika kao osnova konkurentske prednosti u turizmu

Luka Rajh (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta